ROBOT ĐÓNG GÓI VÀ BỐC XẾP

  • ROBOT ĐÓNG GÓI VÀ BỐC XẾP
  • ROBOT ĐÓNG GÓI VÀ BỐC XẾP

Chức Năng

là khâu giai đoạn cuối cùng của dây chuyên, được sử dụng để đóng gói và sắp xếp sản phẩm.

Chi tiết liên hệ:

  • Hotline: 096.79.79.658.
  •  Email:Goldsuntech568@gmail.com