DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÌNH 5 GALLON

  • DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÌNH 5 GALLON
  • DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÌNH 5 GALLON
  • DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÌNH 5 GALLON
  • DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÌNH 5 GALLON
  • DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÌNH 5 GALLON
  • DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BÌNH 5 GALLON

Chức Năng

Công suất 60/100/250/300/400/450/600/800/900/1000/1200 BPH

Dây chuyền là bao gồm máy giật nắp, máy rửatrong và ngoài, máy chiết rót, co màng và hệ thống băng tải kết nối tự động. 

Chi tiết liên hệ:

Hotline: 096.79.79.658.

 Email:Goldsuntech568@gmail.com